Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-13+8S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 12-3-10+7S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-7-3+8S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-3+9S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
Phân bón Hữu cơ khoáng 2-4-2+2S+TE
Phân bón Hữu cơ khoáng 3-2-3+2S+TE
Phân bón Hữu cơ khoáng 3-5-2+2S+TE
Phân bón Hữu cơ khoáng 3-5-2+2S+TE (Dạng bột)
Phân bón Hữu cơ khoáng 4-2-2+3S+TE

PHÂN BÓN SUPE LÂM THAO

Được sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo sạch, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, phân bón Supe lân Lâm Thao thực sự là một sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, được bà con tin dùng với tên gọi "Bạn của nhà nông".

Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Không ngừng đổi mới để phát triển
icon play
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Không ngừng đổi mới để phát triển

Hỏi đáp tiêu biểu

Supe Lâm Thao giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Xem câu hỏi
banner X