Hướng tới Kỷ niệm 60 năm ngày Công ty bước vào sản xuất

Tin nổi bật

Phân hữu cơ khoáng Lâm Thao bón ruộng nước chìm ngay
Phân hữu cơ khoáng Lâm Thao bón ruộng nước chìm ngay

Làm đất ẩm, tơi xốp, kể cả lúc khô hạn cho vùng đồi núi, phân hữu cơ khoáng Lâm Thao còn phù hợp với ruộng nước; chúng chìm ngay khi bón, giảm hẳn thất thoát phân do tràn theo mặt nước, một nông dân quê lúa Thái Bình nhận xét.

Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Không ngừng đổi mới để phát triển
icon play
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Không ngừng đổi mới để phát triển

Hỏi đáp tiêu biểu

Supe Lâm Thao giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Xem câu hỏi
banner X