Mục tiêu góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam


Để đáp ứng nhu cầu sử dụng phân bón ngày càng cao của bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp, Supe Lâm Thao sẽ không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị để tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng vượt trội, mẫu mã bao bì đẹp. Đồng thời đẩy mạnh các chương trình đồng hành cùng bà con nông dân trong sản xuất nông nghiệp để tạo ra những mùa vàng bội thu, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, góp phần đưa nước ta trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới. 
Công ty đưa ra định hướng phát triển và tầm nhìn "Supe Lâm Thao" không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, phát huy vai trò là đơn vị hàng đầu của ngành phân bón Việt Nam.


Định hướng phát triển của Supe Lâm Thao bao gồm:

 

Chúng tôi tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, làm tốt công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, phấn đấu tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh và ổn định, không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.
Chúng tôi luôn sẵn sàng liên kết, hợp tác với các ban ngành, đoàn thể, các viện, trường, trung tâm, các nhà khoa học, các công ty, đơn vị, đại lý, bạn hàng gần xa... để cùng phát triển và hướng tới tương lai.
Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng cải thiện, nâng cao đời sống của người lao động cả về vật chất cũng như tinh thần. Tổ chức tốt các phong trào thi đua trong công nhân lao động như: Phong trào lao động giỏi; Lao động sáng tạo; An toàn vệ sinh lao động; Phòng chống cháy nổ… nhằm tạo ra sự đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng trong toàn đơn vị. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội và hướng tới cộng đồng như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, chia sẻ khó khăn với người nghèo, ủng hộ đồng bào bão lũ, chung tay phòng chống dịch bệnh.
 

 

 

Đóng góp cho nền kinh tế

Việc tăng gấp đôi năng lực sản xuất sẽ làm tăng đáng kể đóng góp của Supe Lâm Thao cho nền sản xuất nông nghiệp Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu trên thế giới và tăng gấp đôi lượng mua nguyên liệu thô trong nước.

Khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo

Ngoài vai trò là một sản phẩm dinh dưỡng cây trồng hoàn hảo, phân bón Supe Lâm Thao được sử dụng để hỗ trợ tích cực trong việc giảm thiểu đáng kể việc sử dụng các sản phẩm không có lợi cho cây trồng

Phát triển môi trường bền vững

Supe Lâm Thao sản xuất các loại phân bón đặc biệt, giúp giảm 30% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với phân bón thông thường. Tăng năng lực sản xuất sẽ làm tăng việc sử dụng các loại phân bón này trên toàn cầu, vì lợi ích của người nông dân và môi trường.

Tăng năng suất

Khi Liên Hợp Quốc dự báo mức lương toàn cầu sẽ tăng 70% vào năm 2050, Supe Lâm Thao đã vận hành để nâng cao năng lực của các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để không ngừng tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh.

Thêm việc làm

Supe Lâm Thao tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động Công ty và tạo việc làm cho đông đảo lao động địa phương khi vào đợt cao điểm sản xuất và đẩy mạnh xuất bán sản phẩm…