Khai thác tối đa lượng phân bón cho bông cải xanh của bạn
 

Bông cải xanh là một loại thực vật xanh ăn được trong họ cải bắp có phần đầu hoa lớn được ăn như một loại rau.
Bông cải xanh được xếp vào nhóm cây trồng Italica của loài Brassica oleracea. Bông cải xanh có đầu hoa lớn, thường có màu xanh lục, sắp xếp theo cấu trúc giống cây phân nhánh từ một cuống dày, có thể ăn được. Khối đầu hoa được bao bọc bởi lá. Bông cải xanh giống súp lơ trắng, là một nhóm cây trồng khác cùng loài.


Nguồn: Wikipedia

 

 

Khuyến nghị

Hướng dẫn cách trồng bông cải xanh Đọc thêm
Bón phân cho bông cải xanh: Cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để năng suất cao hơn Đọc thêm