Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng
1. Lúa: 29 kg/sào Bắc bộ 360 m2
2. Bắp cải: 54 kg/sào Bắc bộ 360 m2
3. Ngô: 29 kg/sào Bắc bộ 360 m2
4. Cam: 108 kg/sào Bắc bộ 360 m2
5. Chè: 108 kg/sào Bắc bộ 360 m2
6. Hoa: 54 kg/sào Bắc bộ 360 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03501
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng

Hàm lượng hữu cơ

% 15%

Đạm tổng số (Nts)

% 3%

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

% 2%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

% 3%

Lưu huỳnh (S)

% 2%

TE- Bo (B)

ppm 200ppm
TE- Sắt (Fe) ppm 100ppm
Độ ẩm % 25%

pHH2O

  5

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-2-3+2S+TE - Supe Lâm Thao