Hướng dẫn trồng atisô - tận dụng tối đa lượng phân bón atisô 

 

Atisô (Cynara cardunculus var. Scolymus) là một loại cây được trồng làm thực phẩm.

Phần ăn được của cây bao gồm nụ hoa trước khi hoa nở. Đầu hoa atisô đang chớm nở là một cụm gồm nhiều hoa nhỏ đang chớm nở (một cụm hoa), cùng với nhiều lá bắc, trên một đế có thể ăn được. Khi chồi nở, cấu trúc chuyển sang dạng thô, khó ăn được. Một loại khác cùng loài là cây bạch đậu khấu, một loại cây lâu năm có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải. Cả dạng hoang dã và dạng trồng trọt (giống cây trồng) đều tồn tại. 
Nguồn: Wikipedia

 

Khuyến nghị

Cây atisô: chương trình bón phân Đọc thêm

Bài viết