Phân superphosphat đơn

 

Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
Khuyến khích hoạt động của rễ

Phân NPK bổ sung trung lượng 

 

Bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng
Hạn chế rửa trôi phân bón
Bổ sung nguyên tố dinh dưỡng trung lượng: Magie; Sli
Tăng cường sức đề kháng của cây trồng đối với bệnh tật, côn trùng và sương giá
Giúp cây sớm nảy mầm
Tạo điều kiện cho sự phát triển và tăng cường sức sống
Bổ sung dinh dưỡng trung lượng lưu huỳnh.
Được sản xuất qua công nghệ vê viên tạo hạt, hạt phân tơi, rời
Hạn chế được bệnh nghẹt rễ lúa, hay bệnh chân chi huyết dụ đối với cây ngô
Phát triển bộ rễ nhanh kể cả khi cây còn non và trong thời tiết bất thuận lợi 
Bổ sung đẩy đủ và cân đối các nguyên tổ dinh dưỡng trung, vi lượng
Lân tan được trong nước
Lân không tan trong nước với tỉ lệ thích hợp
Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng:  Bón cho lúa; Bón cho ngô; Bón cho cây vải
Chuẩn bị axit amin qua thúc đẩy tăng trưởng. 

 

Phân NPK hàm lượng dinh dưỡng cao có bổ sung trung lượng, vi lượng 

 

Sử dụng để bón lót, thúc đẻ nhánh hoặc phục hồi cho các loại cây trồng 
Chuyên dùng cho các loại cây trồng như: Chè, Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Vải, Nhãn, Chôm Chôm, Thanh long, Đậu, Mía, Lạc, Lúa 
Sử dụng bón lót, thúc đẻ nhánh hoặc bón phục hồi cho các loại cây trồng: 
Bón cho cây lương thực. Cây dài ngày và ngày ngắn 
Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng. Cây ngắn ngày, dài ngày, cây ăn quả,...
 
 
 

Phân bón hữu cơ khoáng Lâm Thao 

 

Nguồn axit amin và peptit cho các ứng dụng cho hoa và cảnh cây
Nguồn axit amin peptit và pepton cho quá trình lên men đẻ nhánh, đón đòng 
Sử dụng bón lót cho cây trồng loại 
Sử dụng bón lót cho cây trồng loại