Giới thiệu Ứng dụng SupeMatch mới, một trợ lý cá nhân để phun phân bón qua rễ trong 3 bước. Ứng dụng SupeMatch tạo ra các khuyến nghị bón phân chính xác dựa trên các thông số vị trí và xem xét các giai đoạn cụ thể của cây trồng. SupeMatch có sẵn cho phiên bản máy tính để bàn & di động thông qua các Store.

 

             

Các tính năng:

 Nhiều loại cây trồng có sẵn
 Cải thiện giao diện người dùng 
 Các đề xuất tùy chỉnh để phù hợp với vị trí của người dùng
 Tích hợp tùy chọn để chia sẻ các chương trình dinh dưỡng 
 Tìm các cửa hàng phân bón gần đó 
 Các đề xuất được tinh chỉnh 
 Cơ sở dữ liệu đề xuất mở rộng cho các sản phẩm phù hợp với vị trí 

 

Lợi ích:

Cung cấp cho người trồng một khuyến nghị chính xác dựa trên các thông số tại chỗ
  Bao gồm dữ liệu cho 22 loại cây trồng chính
  Chú ý đặc biệt đến các giai đoạn hình thái học cụ thể cho từng loại cây trồng
  Cho phép gửi kết quả tính toán qua giao diện di động
 

1. Điều kiện thời tiết có thích hợp để phun thuốc không?

2. Bạn định phun thuốc gì?

3. Nhận một chương trình!

  cong cu

Và bạn có thể chia sẻ nó!