Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2
2. Bón cho ngô: 22-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2
3. Bón cho vải: (sau thu hoạch)
+ Tuổi cây: 1-3 năm: 0,8-1,3 kg/cây,
+ Tuổi cây: 4-5 năm: 1,5-2,0 kg/cây,
+ Tuổi cây: 6-7 năm: 2,0-2,5 kg/cây,
+ Tuổi cây: 8-9 năm: 2,5-3,0 kg/cây,
+ Tuổi cây: 10-11 năm: 1,5-2,0 kg/cây,
+ Tuổi cây: 12 năm: 1,5-2,0 kg/cây.
4. Bón cho khoai tây: 20-22 kg/sào Bắc bộ 360 m2
5. Bón cho dưa chuột: 24-26 kg/sào Bắc bộ 360 m2
6. Bón cho ớt: 17-19 kg/sào Bắc bộ 360 m2
7. Bón cho cà chua: 18-22 kg/sào Bắc bộ 360 m2
8. Bón cho bí xanh; 20-23 kg/sào Bắc bộ 360 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP;

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03429
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 4%
Lưu huỳnh (S) % 9%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-8-4+9S - Supe Lâm Thao