Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa:
- Bón thúc đẻ nhánh: 10-12 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón thúc đón đòng: 8-9 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
2. Bón cho ngô:
- Bón thúc khi cây 5-7 lá: 10-12 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón trước khi trỗ (xoáy nõn): 10-12 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
Trên đất nghèo dinh dưỡng bón ở mức cao hơn so với đất giàu dinh dưỡng khoảng 10%.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50kg và 25kg.
  Bao bì PP lót PE;

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03411
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,v,h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 10%
Lưu huỳnh (S) % 5%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S - Supe Lâm Thao