Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa:
- Bón thúc đẻ nhánh: 10-12 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón thúc đón đòng: 8-9 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
2. Bón cho ngô:
- Bón thúc khi cây 5-7 lá: 10-12 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
- Bón trước khi trỗ (xoáy nõn): 10-12 kg/sào Bắc Bộ 360 m2
Trên đất nghèo dinh dưỡng bón ở mức cao hơn so với đất giàu dinh dưỡng khoảng 10%.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50kg và 25kg.
  Bao bì PP lót PE;

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03411
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,v,h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 10%
Lưu huỳnh (S) % 5%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S
Chuyên dùng bón cho cây thuốc lá
Đọc thêm
Phân bón hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới của Cty Lâm Thao
Phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao Lâm Thao thế hệ mới có nhiều công thức khác nhau
Đọc thêm
Supe Lân
Dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng
Đọc thêm
Phân hỗn hợp NPK-S Lâm Thao
Phân bón NPK-S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-10+5S - Supe Lâm Thao