Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 22-26 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
3. Bón cho lạc, sắn: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
4. Bón cho rau màu: 10-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
5. Bón cho mía, dứa: 25-30 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
6. Bón cho chè: 15-20 kg/lần/sào Bắc bộ 360 m2.
(Bón trước khi trồng mới và sau khi thu hái)
7. Bón cho cây công nghiệp: 0,3-0,5 kg/cây/lần (Bón trước khi trồng mới và sau thu hoạch)
8. Bón cho cây ăn quả: 0,2-0,3 kg/cây (Bón trước khi trồng mới và sau thu hoạch).

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03423
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 3%
Lưu huỳnh (S) % 7%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 6-9-3+7S - Supe Lâm Thao