Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03432
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 3%
Lưu huỳnh (S) % 8%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S - Supe Lâm Thao