Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03432
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 3%
Lưu huỳnh (S) % 8%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S
Đọc thêm
Phân bón hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới của Cty Lâm Thao
Phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao Lâm Thao thế hệ mới có nhiều công thức khác nhau
Đọc thêm
Supe Lân
Dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S - Supe Lâm Thao