Ứng dụng di động

Các ứng dụng di động của chúng tôi cung cấp công cụ thực hành để lập kế hoạch các chương trình bón phân cho rau, cây trồng ngoài đồng ruộng, cây ăn quả và cây cảnh.

 

SupeMatch    
Thời điểm tốt nhất để bón phân cho cây trồng của tôi là lứ nào?
Tối ưu hóa việc bón phân qua rễ cho cây trồng trên đồng ruộng, rau và cây ăn quả

  
FertiSupe     
"Tôi nên hòa tan bao nhiêu phân bón cây trồng trong bể của mình?
Cách nhanh chóng và dễ dàng để thực hiện các phép tính Nutrigation ™ (tưới phân)

FloraSupe    
Công thức dinh dưỡng ™ nào tốt nhất cho các cây trong vườn ươm của tôi?
Lập kế hoạch dinh dưỡng với Supe ™ CRF, để đáp ứng nhu cầu phát triển của cây trồng của bạn