Hướng dẫn trồng bắp cải - tận dụng tối đa lượng phân bón cho cây bắp cải

Cây Luồng là một giống tre của Việt Nam với tên khoa học Dendrocalamus membranaceus Munro. Tre Luồng có kích thước lớn, không gai, lá nhỏ, mọc cụm. Thân ngầm dạng củ, thưa cây, thân khí sinh có ngọn cong ngắn.

Thân ngầm dạng củ, thân khí sinh mọc cụm, chiều cao thân 15-18m, đường kính 10-15cm, ngọn cong hay hơi rủ, một số đốt gốc có vòng rễ khí sinh; lóng màu lục xẫm, chiều dài 26-32cm, phần phẳng dẹt một phía không lông, phần trên có ít phấn trắng, bề dày vách thân 2-2,5cm; vòng thân không nổi lên, chiều dài đốt 1,5cm, ở đốt và phía dưới vòng mo đều có một vòng lông nhung màu trắng

Khuyến nghị

Hướng dẫn bón phân NPK Lâm Thao cho cây luồng Đọc thêm