* Ưu điểm:

- Mùa mưa: cây cà phê cần  lượng đạm  và kali cao để tạo cành lá mới, nuôi quả đặc biệt là giai đoạn quả chín. Phân NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S sử dụng trong mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 9) có tỷ lệ N:P2O5: K2O:S cân đối, thích hợp bón thúc giai đoạn nuôi quả.

- Phân NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S có các nguyên tố đa lượng (Đạm, Lân, Kali), trung lượng (Can xi, Lưu huỳnh, Magie) và một số nguyên tố vi lượng (Cu, Zn, Bo, Mo, Fe, Mn…) cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây cà phê thời kỳ kinh doanh.

- Phân NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S dễ hòa tan có thể hòa nước tưới cho cây.

* Thành phần dinh dưỡng:

Đa lượng, trung lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 15%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%;

- Lưu huỳnh (S): 5%;

- Canxi (Ca): 2%;

     - Magie  (Mg): 1%;

Vi lượng:

- Sắt (Fe): 100 ppm;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Mangan (Mn): 50 ppm;

* Hướng dẫn sử dụng:

Đặc biệt thích hợp cho cây cà phê giai đoạn kinh doanh vào mùa mưa:

Bón 2 lần vào tháng 7-8 và 9-10

- Với cà phê năng suất 3-4 tấn/ha/năm: 450-470 kg/ha/lần

- Với cà phê năng suất 4-5 tấn/ha/năm: 540-560 kg/ha/lần.

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S - Supe Lâm Thao