Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và thiết lập các cơ chế kiểm soát chặt chẽ, đặt ra tiêu chuẩn chất lượng không thể thay đổi cho mọi sản phẩm được sản xuất tại các dây chuyền của Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
Trong những năm qua, thương hiệu phân bón Supe Lâm Thao đã trở thành biểu tượng của chất lượng và uy tín tại Việt Nam. Duy trì các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt và tạo ra các cơ chế đảm bảo chất lượng tiên tiến, sản xuất các sản phẩm xuất sắc vì lợi ích của môi trường, người nông dân và người tiêu dùng. Vậy làm thế nào để chúng tôi biến lời nói thành hành động và thành sản phẩm chất lượng cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng
 

 

Đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất

Từ kiểm tra chất lượng quy trình sản xuất, cơ giới hóa và vật liệu đóng gói - đến kiểm tra bên trong và bên ngoài để cải tiến sản phẩm. Các quy trình kiểm soát ở tất cả các giai đoạn sản xuất đảm bảo sản phẩm chất lượng cao của Supe Lâm Thao.

Thực hiện các bước kiểm tra nghiêm ngặt

Các phòng thí nghiệm được đặt rải rác tại nhiều điểm sản xuất, cho phép chúng tôi thực hiện kiểm tra liên tục quy trình sản xuất nguyên liệu thô thành sản phẩm, thông qua nhiều giai đoạn khác nhau trước khi thành phẩm. Các bước kiểm tra này đi sâu vào từng chi tiết nhỏ nhất, để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn được thiết lập.

Chuyên môn và cam kết

Đầu tư liên tục vào đào tạo và hướng dẫn, được thiết kế để duy trì các tiêu chuẩn cao với sự trợ giúp của việc thực thi và cải tiến các quy trình sản xuất tối ưu. Sự cam kết của toàn bộ cán bộ nhân viên và người lao động đối với các tiêu chuẩn này là cơ sở cho sự thành công của các sản phẩm của Supe Lâm Thao.

        

Các cơ chế đảm bảo chất lượng mà chúng tôi tuân thủ trong suốt quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng, góp phần cho ra đời những sản phẩm chất lượng mang đậm dấu ấn của Supe Lâm Thao, điều mà khách hàng trên khắp mọi miền tổ quốc đang tìm kiếm.

Tuân thủ quy tắc tiêu chuẩn bao gồm:
 
Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm của công ty đáp ứng các yêu cầu và rằng Supe Lâm Thao luôn cố gắng cải tiến liên tục các sản phẩm của mình.

Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Việc tuân thủ tiêu chuẩn này là dấu hiệu quốc tế về nhiều hành động toàn diện và toàn diện của Supe Lâm Thao nhằm bảo vệ môi trường.

Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Thực thi các tiêu chuẩn quốc tế nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc an toàn và duy trì sự an toàn của nhân viên.