Sản phẩm phân bón chuyên dùng logo

Phân bón chuyên dùng Lâm Thao cung cấp dinh dưỡng cây trồng tối ưu và các giá trị gia tăng đã được chứng minh về hiệu quả cao, phù hợp với cây trồng và độ tinh khiết. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm toàn bộ các chất dinh dưỡng cho cây trồng.

Đi đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng nông nghiệp tối ưu, Supe Lâm Thao là chuyên gia hàng đầu về sản xuất phân bón, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho cây trồng. Cam kết hỗ trợ người nông dân, kết hợp tầm nhìn công nghệ và đổi mới, Supe Lâm Thao nỗ lực tạo ra các giải pháp tiên tiến cho những thách thức trong tương lai của ngành nông nghiệp.

image
 

 

 

Phân bón chuyên dùng cho cây Cafe

Đặc biệt phù hợp với ................ ngay khi bón, giảm hẳn thất thoát phân do tràn theo mặt nước.

Phân bón chuyên dùng cho cây Cafe mùa mưa: NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S

Phân bón chuyên dùng cho cây Cafe mùa khô: NPK-S Lâm Thao 16-4-6+5S

Phân bón chuyên dùng cho cây lâm nghiệp

Hạn chế rửa trôi phân bón. bổ sung nguyên tố dinh dưỡng trung lượng: Magie; Slic.

 

Phân bón chuyên dùng cho nông nghiệp đô thị

Sản phẩm chuyên dùng Lâm Thao cho cây nông nghiệp đô thị dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp bón lót cho các loại cây trồng.