Tùy thuộc vào khí hậu, có thể cần phủ lớp mùn trong mùa đông trong trường hợp trồng lâu năm. Cây ưa ánh nắng, với đất thoát nước tốt, có thể phát triển đến chiều cao từ 60 đến 91.44 cm với độ lan rộng từ 30 đến 38 cm. Để sử dụng tươi, thu hoạch các nhánh của cây khi cần thiết hoặc để bảo quản, thu hoạch toàn bộ cây và phơi khô.

Khuyến nghị

Ngải thơm, ngải giấm hay ngổ đắng tại vườn nhà Đọc thêm
Bón phân cho ngải giấm hay ngổ đắng Đọc thêm

Nghiên cứu

Năng suất và các hợp chất hoạt tính sinh học của Ngải giấm Đọc thêm

Bài viết

Sản xuất quanh năm với ngải giấm trong nhà kính Đọc thêm