Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S logo

Hướng dẫn sử dụng:

1. Cây lúa:

Bón lót: 600-800 kg/ha tương đương 21-29 kg/360 m2.

2. Cây bắp cải:

Bón lót: 1.000 kg/ha tương đương 36 kg/360 m2.

3. Cây chè trồng trên đất đỏ vàng: 1.600 kg/ha/năm, chia làm 2 lần bón

- Lần 1 (tháng 1): 960 kg/ha tương đương 35 kg/360 m2.

- Lần 2 (tháng 5-6): 640 kg/ha tương đương 23 kg/360 m2.

 

Bao bì

Đóng gói 50 kg và 25 kg.

  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

 Mã sản phẩm: 27322

 Phương thức sử dụng: Bón rễ(h)

 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 3%
Lưu huỳnh (S) % 8%
Bacillus spp.: 1,3 x 106 CFU/g    
pHH2O: 5    
Độ ẩm % 5%