Phân bón chuyên dùng cho đậu, đỗ, lạc
1. Bón cho cây lạc:
- Bón lót: 14-21 kg/sào Trung bộ 500 m2.
- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 14-19kg/sào Trung bộ 500 m2.
2. Bón cho cây đậu, đỗ:
- Bón lót: 13-20 kg/sào Trung bộ 500 m2.
- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 13-20kg/sào Trung bộ 500 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03420
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng

Đạm tổng số (Nts)

% 3%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 9%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

% 6%
Lưu huỳnh (S) % 6%
Độ ẩm % 5%

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S Đậu, Đỗ, Lạc. - Supe Lâm Thao