Phân bón chuyên dùng cho đậu, đỗ, lạc
1. Bón cho cây lạc:
- Bón lót: 14-21 kg/sào Trung bộ 500 m2.
- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 14-19kg/sào Trung bộ 500 m2.
2. Bón cho cây đậu, đỗ:
- Bón lót: 13-20 kg/sào Trung bộ 500 m2.
- Bón thúc khi cây 3-5 lá: 13-20kg/sào Trung bộ 500 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03420
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng

Đạm tổng số (Nts)

% 3%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 9%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

% 6%
Lưu huỳnh (S) % 6%
Độ ẩm % 5%

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân vi sinh Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S - Supe Lâm Thao