Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 11-14 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03403
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 16%
Hàm lượng axit tự do (% khối lượng quy về P2O5td)
% 4%
Lưu huỳnh (S) % 10%
Cadimi (Cd)
mg/kg 12 mg/kg
Độ ẩm % 12%

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao - Supe Lâm Thao