Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 20-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

 Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03432
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 5%
Lưu huỳnh (S) % 3%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân vi sinh Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 10-5-5+3S - Supe Lâm Thao