Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng
1. Lúa:
- Thúc đẻ nhánh: 14 - 16 kg/sào Bắc bộ 360 m2
- Thúc đón đòng: 12 - 14 kg/sào Bắc bộ 360 m2
2. Bắp cải: 54 kg/sào Bắc bộ 360 m2
3. Ngô:
- Thúc lần 1 (khi cây 5-7 lá): 14-16 kg/sào Bắc bộ 360 m2
- Thúc lần 2 (khi xoáy nõn): 14-16 kg/sào Bắc bộ 360 m2
4. Cam: 108 kg/sào Bắc bộ 360 m2
5. Chè: 108 kg/sào Bắc bộ 360 m2
6. Hoa: 54 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03503
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng

Hàm lượng hữu cơ

% 15%

Đạm tổng số (Nts)

% 4%

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

% 2%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

% 2%

Lưu huỳnh (S)

% 3%

TE- Bo (B)

ppm 200ppm
TE- Sắt (Fe) ppm 100ppm
Độ ẩm % 25%

pHH2O

  5

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Chuyên dùng bón cho cây hoa, cây cảnh (25 - 50kg).
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 2-4-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE - Supe Lâm Thao