Hướng dẫn trồng cây chè - tận dụng tối đa lượng phân bón cho cây cây chè

Cây chè có tên khoa học là Thea sinensis Seem (Camellia sinensis O. Kuntze). Tại Việt Nam, cây chè được trồng trên nhiều vùng  ở  miền  Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... Chè là cây công nghiệp dài ngày cho sản phẩm thu hái nhiều lần trong năm, trong đó sản phẩm thu hoạch  (búp chè) chỉ chiếm 8 - 13% tổng toàn bộ sinh khối của cây chè

Khuyến nghị

Sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao cho cây chè Đọc thêm