Phần mềm Dĩnh dưỡng thực vật : Biết nhiều hơn - Phát triển hơn

Phần mềm Bảng tính đinh dưỡng giúp bạn dự đoán sự sẵn có của các chất dinh dưỡng trong suốt mùa vụ và lập kế hoạch bón phân giải phóng có kiểm soát dinh dưỡng cho phù hợp. Bảng tính dinh dưỡng mới có nhiều lựa chọn công thức, cơ sở dữ liệu cập nhật và giao diện thân thiện với người dùng

 

Lợi ích của Bảng tính dinh dưỡng::

  • Dự đoán nhu cầu dinh dưỡng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây
  • Tạo kế hoạch cung cấp nhu cầu sử dụng của cây  
  • Kiểm tra nhiệt độ thực tế
  • Tùy chỉnh công thức dinh dưỡng 
  • Một phần mềm miễn phí

 

 

Bảng tính dinh dưỡng cũng có sẵn dưới dạng ứng dụng di động cho các thiết bị chạy iOS và Android: Dowload nó từ iTunes và Google play.

ios    haha

Để sử dụng chương trình, hãy nhấp vào đây: Bảng tính dinh dưỡng