Cây cao su cho năng suất mủ cao nhờ bón phân Lâm Thao

Cây cao su có tên khoa học là Hévéa brasiliensis thuộc họ Euphorbiaceae (họ Thầu dầu). Chu kỳ sống của cây cao su được giới hạn: 30 - 40 năm

Cây cao su được trồng nhiều nhất là ở Đông Nam bộ, Tây Nguyên Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung và Miền núi Phía bắc, trồng trên 2 nhóm đất là đất đỏ, đất xám và theo 2 mô hình đại điền và tiểu điền

 

Khuyến nghị

Bón phân NPK-S Lâm Thao cho cây cao su đạt năng suất mủ tối ưu Đọc thêm

Nghiên cứu

Bài viết