Chuyên dùng cho cây cà phê mùa mưa. logo

* Ưu điểm:

- Mùa mưa: cây cà phê cần  lượng đạm  và kali cao để tạo cành lá mới, nuôi quả đặc biệt là giai đoạn quả chín. Phân NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S sử dụng trong mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 9) có tỷ lệ N:P2O5: K2O:S cân đối, thích hợp bón thúc giai đoạn nuôi quả.

- Phân NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S có các nguyên tố đa lượng (Đạm, Lân, Kali), trung lượng (Can xi, Lưu huỳnh, Magie) và một số nguyên tố vi lượng (Cu, Zn, Bo, Mo, Fe, Mn…) cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây cà phê thời kỳ kinh doanh.

- Phân NPK-S Lâm Thao 15-6-16+5S dễ hòa tan có thể hòa nước tưới cho cây.

* Thành phần dinh dưỡng:

Đa lượng, trung lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 15%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16%;

- Lưu huỳnh (S): 5%;

- Canxi (Ca): 2%;

     - Magie  (Mg): 1%;

Vi lượng:

- Sắt (Fe): 100 ppm;

- Kẽm (Zn): 50 ppm;

- Mangan (Mn): 50 ppm;

* Hướng dẫn sử dụng:

Đặc biệt thích hợp cho cây cà phê giai đoạn kinh doanh vào mùa mưa:

Bón 2 lần vào tháng 7-8 và 9-10

- Với cà phê năng suất 3-4 tấn/ha/năm: 450-470 kg/ha/lần

- Với cà phê năng suất 4-5 tấn/ha/năm: 540-560 kg/ha/lần.