Năng lượng mặt trời

 

Các nhà máy nhiệt điện mặt trời đang ngày càng được quan tâm vì là nguồn năng lượng tái tạo ("xanh") tiềm năng. Các trạm này chuyển đổi quang năng thành nhiệt năng, có thể được sử dụng để sản xuất điện. Thế hệ các nhà máy nhiệt điện mặt trời mới bao gồm các bộ lưu nhiệt, cho phép cung cấp điện linh hoạt theo thời gian. Các trạm năng lượng mặt trời nhiệt có khả năng lưu trữ nhiệt có thể cung cấp điện theo nhu cầu, kể cả vào ban đêm hoặc những ngày nhiều mây. Việc lưu trữ nhiệt trong các trạm này sử dụng muối nóng chảy - kali và natri nitrat. Xem thông tin dữ liệu kỹ thuật của Supe K-Solar™