Phân bón hữu cơ khoáng vi sinh logo

Khác biệt của phân hữu cơ khoáng vi sinh Lâm Thao đó là sản phẩm được vê viên dạng hạt sấy khô. Điều đó giúp cho sản phẩm có thể tích trữ dài ngày mà không bở nát hay bết dính, đóng tảng, giúp người tiêu dùng, đặc biệt là các đại lý, có thể dự trữ chân hàng cho mùa vụ...