Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 11-14 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 14-17 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03403
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 16%
Lân tan trong nước (P2O5hh)   10%
Axit tự do (quy về P2O5)
% 4%
Cadimi (Cd) mg/kg 12mg/kg
Lưu huỳnh (S) % 10%
Độ ẩm % 12%

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao - Supe Lâm Thao