Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 13-16 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 10-13 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô: 13-16 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03404
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 17%
Hàm lượng axit tự do (% khối lượng quy về P2O5td)
% 4%
Lưu huỳnh (S) % 10%
Cadimi (Cd)
mg/kg 12 mg/kg
Độ ẩm % 12%

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân vi sinh Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao - Supe Lâm Thao