Hướng dẫn về cây ngô - Tận dụng tối đa lượng phân bón cho cây ngô

Cây ngô (tên khoa học: Zea mays L.thuộc họ Hòa thảo Gramineae) ngày càng được chú ý phát triển, đặc biệt là ngô đông sau 2 vụ lúa ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và ngô xuân hè, thu đông ở các tỉnh miền núi phía Bắc

 

Khuyến nghị

NPK-S Lâm Thao nâng cao năng suất cho cây Ngô Đọc thêm

Nghiên cứu

Ngô: Thiếu hụt chất dinh dưỡng Đọc thêm