Tin tức

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Công ty
Ngày 6/112023, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty. 
07T 112023

Pages