Hướng dẫn trồng sầu riêng - tận dụng tối đa lượng phân bón cho sầu riêng của bạn

 Bên cạnh việc áp dụng kỹ thuật để cho sầu riêng ra hoa, đậu trái sai, thì cung cấp dinh dưỡng cho cây trong giai đoạn mang trái có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Khuyến nghị

Sầu riêng: Thiếu hụt dinh dưỡng Đọc thêm

Nghiên cứu

Kỹ thuật và chăm sóc cây Sầu riêng Đọc thêm

Bài viết

Hướng dẫn về các loại phân bón cho cây sầu riêng Đọc thêm