Khuyến nghị

Khuyến nghị về chất dinh dưỡng cho sản xuất hoa cắt cành thương mại Đọc thêm
Bón phân cho phi yến trong điều kiện trồng trọt không sử dụng đất trong nhà kính Đọc thêm

Nghiên cứu

Sự thay đổi về thời gian và sự phát triển phong phú của hoa Phi Đọc thêm
Tác dụng ngoài ý muốn của hoa Phi Yến Đọc thêm