Cách khai thác tối đa cây súp lơ của bạn
 

Súp lơ trắng là một trong số các loại rau thuộc loài Brassica oleracea trong chi Brassica, thuộc họ Brassicaceae. 

Nó là một loại cây hàng năm sinh sản bằng hạt. Thông thường, chỉ phần đầu được ăn - phần thịt trắng có thể ăn được đôi khi được gọi là "sữa đông" (bề ngoài tương tự như sữa đông pho mát). Đầu súp lơ được cấu tạo bởi mô phân sinh chùm hoa màu trắng. Đầu của súp lơ giống như ở bông cải xanh, khác ở chỗ có nụ hoa là phần có thể ăn được. Brassica oleracea cũng bao gồm bông cải xanh, cải bruxen, cải bắp, cải xanh và cải xoăn, được gọi chung là cây "cole", mặc dù chúng thuộc các nhóm cây trồng khác nhau.

 


Nguồn: Wikipedia

 

Khuyến nghị

Bón phân cho súp lơ trên ruộng Đọc thêm

Nghiên cứu

Súp lơ/Bắp cải: Thiếu hụt dinh dưỡng Đọc thêm
Biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc cây súp lơ Đọc thêm