Film hoạt động

16 T 01 2022
Xuất bán lô phân bón tích hợp hữu cơ và vô cơ đầu tiên ra thị trường Việt Nam
13 T 01 2022
Phân bón Supe Lâm Thao trong cuộc chiến chống phân bón giả
Hàng chục thương hiệu phân bón “na ná” Supe Lâm Thao, thời gian qua, có đến hàng chục loại phân bón ” na ná ” phân bón Lâm Thao trên thị trường, từ logo ngoài vỏ bao bì đến sắc tố, mẫu mã ...
29 T 12 2021
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Không ngừng đổi mới để phát triển
Với sự năng động, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn phát huy vai trò là lá cờ đầu trong ngành sản xuất phân bón cả nước.
06 T 01 2022
Lâm Thao nhà máy chúng ta