Khai thác tối đa lượng phân bón cho cây dứa với phân bón Supe Lâm Thao

 

Dứa có các tên gọi khác như là: khóm, thơm, khớm, gai hoặc huyền nương, tên khoa học Ananas comosus, là một loại quả nhiệt đới. Dứa là cây bản địa của Paraguay và miền nam Brasil[1].

Quả dứa thường gọi thực ra là trục của bông hoa và các lá bắc mọng nước tụ hợp lại, còn quả thật là các "mắt dứa".[2][3] Dứa được ăn tươi hoặc đóng hộp dưới dạng khoanh, miếng, nước ép hoặc nước quả hỗn hợp. Có hai loại dứa, dứa có gai và không có gai: dứa có gai, miền Tây gọi là "khóm" còn không có gai gọi là "Thơm".

 

 Nguồn : wikipedia

Khuyến nghị

Sử dụng phân bón Supe cho mọi giai đoạn phát triển Đọc thêm
Sử dụng phân bón NPK-S Lâm Thao cho cây dứa Đọc thêm

Nghiên cứu

Năng suất và chất lượng quả dứa do bón phân NPK Đọc thêm

Bài viết