Hồng là một loại cây ăn trái thuộc chi Thị. Quả hồng sắc vàng cam đến đỏ cam tùy theo giống; cỡ nhỏ đường kính dưới 1 cm cho tới cỡ lớn đường kính đến 9 cm. Dáng quả hình cầu, hình con cù, hay dạng quả cà chua bẹp. Đài hoa thường dính với quả khi chín

Giống hồng ở nước ta rất phong phú: hồng Lông, hồng Cậy, hồng Trơn. Đặc biệt hồng Trơn có nhiều dạng khác nhau: Hồng Nhân Hậu, hồng Thạch Hà, hồng Sơn Dương, hồng Thạch Thất, hồng Hạc Trì, hồng Vĩnh Lạc, hồng Bảo Lâm. Hồng được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ, Lâm Đồng.

Khuyến nghị

Bón phân NPK-S Lâm Thao cho hồng Hạc Trì Đọc thêm

Bài viết

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây hồng Đọc thêm