Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE logo

* Ưu điểm:

- Kết hợp chất hữu cơ, các nguyên tố đa lượng, trung lượng, vi lượng cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây hoa, cây cảnh.

- Bổ sung hữu cơ,góp phần cải thiện tính chất lý, hóa, sinh cho đất, làm tăng độ phì nhiêu đất, giữ ẩm, tạo điều kiện cho cây hoa, cây cảnh phát triển tốt, bền vững.

- Giải pháp hoàn hảo cho cây hoa, cây cảnh.

* Thành phần dinh dưỡng:

Đa lượng, trung lượng:

  • Chất hữu cơ: 15%;
  • Đạm tổng số (Nts): 3%;
  • Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;
  • Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%;
  • Lưu huỳnh (S): 2%;

Vi lượng:

Bo (B): 200 ppm;

          Sắt (Fe): 100 ppm.

* Hướng dẫn sử dụng:

Chuyên dùng bón cho cây hoa, cây cảnh.

1. Đối với cây trồng trong chậu: bón 150-250 g/m2 bề mặt đất trong chậu bằng cách: rạch cách xung quanh thành chậu 5-7 cm, tạo rãnh rải đều phân xuống rồi lấp đất lại tạo ẩm.

2. Cây lâu năm 3-4 tháng bón 1 lần.

3. Đối với cây hoa trồng đại trà bón 60-80 kg/sào Bắc bộ. Dùng bón lót trước khi gieo trồng hoặc sau khi đốn tỉa cành, bón vào rãnh sâu 3-5 cm cách gốc 10-15 cm và lấp đất kín.