Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng
1. Bón thúc đẻ nhánh cho lúa: 7- 9 kg/sào Bắc bộ 360 m2
2. Bón cho ngô khi cây có 5-7 lá: 9- 10 kg/sào Bắc bộ 360 m2
3. Bón cho chè: 25-30 kg/sào Bắc bộ 360 m2/lần, 1 năm bón 3 lần.
4. Bón cho dứa: 40- 50 kg/sào Bắc bộ 360 m2
5. Bón cho rau màu: 15-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2
6. Bón cho cây lâm nghiệp:
- Năm thứ 1 bón 0,1- 0,2 kg/cây,
- Năm thứ 2 bón 0,2- 0,25 kg/cây.
7. Bón cho cây cao su:
- Cây 1- 5 tuổi: 500- 600 kg/ha/lần.
- Cây 6- 10 tuổi: 700- 900 kg/ha/lần.
- Cây 11- 25 tuổi: 1.000- 1.200 kg/ha/lần.
1 năm bón 2 lần: Đầu mùa mưa và cuối mùa mưa

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50kg và 25kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03434
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 5%
Lưu huỳnh (S) % 9%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân vi sinh Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 10-5-5+9S - Supe Lâm Thao