Khuyến nghị

Trồng hoa Salem xinh đẹp trong nhà kính Đọc thêm

Nghiên cứu

Quan sát hình thái-giải phẫu trên ba loài Limonium (hoa salem) đặc hữu của quần đảo Pelagic. Đọc thêm
Năng suất và dinh dưỡng khoáng của các loài Limonium (hoa salem) được tưới bằng nước thải mặn Đọc thêm

Bài viết

Limonium (hoa salem) giống lâu năm Đọc thêm