Hướng dẫn về thuốc lá - tận dụng tối đa lượng phân bón thuốc lá của bạn

 

Cây thuốc lá có tên khoa học là Nicotiana tabacum L, họ Cà (Solanaceae).

Ở Việt Nam, các vùng trồng nhiều thuốc lá gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Ninh Thuận, An Giang... Nhìn chung phẩm chất nguyên liệu chưa cao, tỷ lệ lá loại 1, 2, 3 còn thấp, chỉ đạt 30 - 35%, hàm lượng nicotin 2%.

Khuyến nghị

Các khuyến nghị điều chỉnh phân bón nitơ cho Thuốc lá Đọc thêm

Nghiên cứu

Sử dụng NPK-S Lâm Thao 8-10-14+8S cho cây thuốc lá Đọc thêm

Bài viết

Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây thuốc lá Đọc thêm