Tận dụng tối đa lượng phân bón cho cây hồ tiêu

Cây tiêu có tên khoa học là Piper nigrum L, họ hồ tiêu (Piperaceae), bộ Piperales. Ở nước ta, cây tiêu được đưa vào trồng trước hết tại vùng Hà Tiên, sau đó nhanh chóng nhân rộng ra ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

Từ năm 2003 đến nay, Việt Nam trở thành nước sản xuất, xuất khẩu hồ tiêu hàng đầu thế giới (chiếm hơn 40% sản lượng và gần 50% thị phần thế giới).

Hồ tiêu là cây công nghiệp lâu năm được trồng với mật độ 1.500-2.500 trụ/ha và là cây chịu thâm canh, nhưng lại rất nhạy cảm với sâu bệnh

Khuyến nghị

Bón phân Lâm Thao hiệu quả cho cây Hồ tiêu Đọc thêm

Nghiên cứu

Hạt tiêu: Thiếu hụt dinh dưỡng Đọc thêm