Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng:
1. Bón cho cây chè kinh doanh:
- Lần 1: 35-40 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lần 2: 35-40 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lần 3: 28-33 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho lúa:
- Lúa xuân: 20-22 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
- Lúa mùa: 16-18 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
3. Bón lót cho ngô: 22-25 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
4. Bón cho rau ăn lá (cải bắp):
- Lần 1: (Sau trồng 20-25 ngày): 22-28 kg/sào Bắc bộ 360 m2.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03431
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 8%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 4%
Lưu huỳnh (S) % 8%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-6-4+8S - Supe Lâm Thao