Khuyến nghị

Bón phân cho Hồng môn trên đất cát hoặc không đất Đọc thêm

Nghiên cứu

Chất lên men và giá thể trồng để sản xuất hoa cắt cành hồng môn Đọc thêm
Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống hoa hồng môn Đọc thêm
Cách chăm sóc và bón phân cho Hồng môn Đọc thêm

Bài viết

Bón phân cân đối cho các loại cây hoa cắt cành quan trọng Đọc thêm