Chuyên dùng bón cho cây hoa, cây cảnh.
1. Đối với cây trồng trong chậu: bón 150-250 g/m2 bề mặt đất trong chậu bằng cách: rạch cách xung nquanh thành chậu 5-7 cm, tạo rãnh rải đều phân xuống rồi lấp đất lại tạo ẩm. 2. Cây lâu năm 3-4 tháng bón 1 lần.
3. Đối với cây hoa trồng đại trà bón 60-80 kg/sào Bắc bộ. Dùng bón lót trước khi gieo trồng hoặc sau khi đốn tỉa cành, bón vào rãnh sâu 3-5 cm cách gốc 10-15 cm và lấp đất kín.

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE;

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03502
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (b,h,v)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng

Hàm lượng hữu cơ

% 15%

Đạm tổng số (Nts)

% 3%

Lân hữu hiệu (P2O5hh)

% 5%

Kali hữu hiệu (K2Ohh)

% 2%

Lưu huỳnh (S)

% 2%

TE- Bo (B)

ppm 200ppm
TE- Sắt (Fe) ppm 100ppm
Độ ẩm % 25%

pHH2O

  5

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân vi sinh Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE - Supe Lâm Thao