Hướng dẫn về cây phỉ - khai thác tối đa lượng phân bón từ cây phỉ của bạn

Hạt phỉ là hạt của cây phỉ và do đó bao gồm bất kỳ loại hạt nào có nguồn gốc từ các loài thuộc chi Corylus, đặc biệt là các loại hạt của loài Corylus avellana. Nó còn được gọi là hạt cobnut hoặc hạt filbert tùy theo loài.

 

Khuyến nghị

Chương trình dinh dưỡng trồng cây phỉ Đọc thêm