Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa:
+ Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
+ Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô:
+ Bón khi cây 5-7 lá: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2
+ Bón trước khi trổ: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
3. Bón cho cây cam, quýt: Bón 3 đợt trong năm (Đợt 1 trước ra hoa, đợt 2 sau đậu quả và quả đã phát triển, đợt 3 bón 1 tháng trước thu hoạch):
+ Cây 4 năm: Mỗi đợt 0,5-0,7 kg/cây
+ Cây 5 năm: Mỗi đợt 0,7-0,8 kg/cây
+ Cây 6 năm: Mỗi đợt 0,8-0,9 kg/cây
+ Cây 7 năm: Mỗi đợt 0,9-1 kg/cây
+ Cây 8 năm: Mỗi đợt 1-1,2 kg/cây

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03433
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 12%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 10%
Lưu huỳnh (S) % 14%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 vi sinh Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-8-16+4S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 16-16-8+6S
Phân bón chuyên dùng cho cây rau và cây ăn quả.
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 13-13-13+4S
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S - Supe Lâm Thao