Sử dụng bón thúc cho các loại cây trồng:
1. Bón cho lúa:
+ Bón thúc đẻ nhánh: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
+ Bón thúc đón đòng: 7-8 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
2. Bón cho ngô:
+ Bón khi cây 5-7 lá: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2
+ Bón trước khi trổ: 8-9 kg/sào Bắc bộ 360 m2.
3. Bón cho cây cam, quýt: Bón 3 đợt trong năm (Đợt 1 trước ra hoa, đợt 2 sau đậu quả và quả đã phát triển, đợt 3 bón 1 tháng trước thu hoạch):
+ Cây 4 năm: Mỗi đợt 0,5-0,7 kg/cây
+ Cây 5 năm: Mỗi đợt 0,7-0,8 kg/cây
+ Cây 6 năm: Mỗi đợt 0,8-0,9 kg/cây
+ Cây 7 năm: Mỗi đợt 0,9-1 kg/cây
+ Cây 8 năm: Mỗi đợt 1-1,2 kg/cây

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03433
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 12%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 5%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 10%
Lưu huỳnh (S) % 14%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 3-5-2+2S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 5-10-3+8S
Đọc thêm
Phân bón hàm lượng dinh dưỡng cao thế hệ mới của Cty Lâm Thao
Phân bón NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao Lâm Thao thế hệ mới có nhiều công thức khác nhau
Đọc thêm
Supe Lân
Dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng
Đọc thêm
Phân bón NPK-S*M1 Lâm Thao 12-5-10+14S - Supe Lâm Thao