Sử dụng bón lót cho các loại cây trồng.
1. Bón cho lúa: 16-18 kg/sào Bắc bộ 360 m2
2. Bón cho rau: 12-15 kg/sào Bắc bộ 360 m2
3. Bón cho sắn: 18-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2
4. Bón cho ngô: 18-20 kg/sào Bắc bộ 360 m2

 

Bao bì

................................................................................................................

  Đóng gói 50 kg và 25 kg.
  Bao bì PP lót PE; 

 

Sản phẩm

.............................................................................................

 Mã sản phẩm: 03407
 Phương thức sử dụng: Bón rễ (h)
 Thời hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 
 
 
 
Thành phần, hàm lượng dinh dưỡng        Đơn vị      Đặc trưng
Đạm tổng số (Nts) % 8%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) % 8%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) % 4%
Lưu huỳnh (S) % 7%
Độ ẩm % 5%

Liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm liên quan

Phân bón NPK-S Lâm Thao 3-9-6+6S
Đọc thêm
Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân Lâm Thao
Đọc thêm
Supe lân vi sinh Lâm Thao
Đọc thêm
Phân bón HCK Lâm Thao 4-2-2+3S+TE
Đọc thêm
Phân bón NPK-S Lâm Thao 8-8-4+7S - Supe Lâm Thao