Dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp với nhiều loại cây trồng logo

Sản phẩm Supe Lân Lâm Thao dễ tiêu, dễ tan trong đất, phù hợp bón lót cho các loại cây trồng.

Phân bón và phương pháp bón phân hiệu quả đã trở thành câu trả lời chính cho nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm nông nghiệp. Nền nông nghiệp hiện đại phải cung cấp cho cây trồng với tỷ lệ chất dinh dưỡng tối ưu trong suốt chu kỳ sinh trưởng theo cách hiệu quả nhất có thể, và không làm suy thoái đất và tài nguyên nước. Supe lân Lâm Thao dễ tiêu, dễ tan trong đất, cây trồng hấp thụ qua phương pháp bón rễ cho phép sử dụng hiệu quả cao các chất dinh dưỡng.
 

 

Tất cả các loại phân bón của Supe lân Lâm Thao là:
  • Thành phần lân (P2O5 hữu hiệu) của sản phẩm ở dạng mono canxi photphat Ca(H2PO4)2.H2O dễ tan trong nước cây trồng dễ dàng hấp thụ.
  • Trong Supe lân Lâm Thao còn có nhiều thành phần các nguyên tố trung lượng, vi lượng khác như Ca, Mg, S, Si, Zn, Mn… giúp cho cây trồng dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng để nuôi cây, tăng cường chịu hạn, chịu rét, kích thích sự ra hoa, kết trái, chắc củ, sáng hạt.

Ðặc biệt, trong Supe Lân vi sinh Lâm Thao ngoài các thành phần nêu trên, còn có bổ sung vi sinh vật. có ích cho cây trồng.

Các vi sinh vật này giúp bảo vệ và kích thích bộ rễ phát triển; giúp phân giải các chất dinh dưỡng trong phân bón để trở thành dạng dinh dưỡng cây trồng dễ hấp thụ và hấp thu triệt để hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng dinh dưỡng cho cây trồng.

 

Các vi sinh vật giúp ích gì cho cây trồng của bạn

Các vi sinh vật trong Supe Lân vi sinh Lâm Thao phân giải các Xenlulô, giúp phát triển hệ vi sinh vật có ích trong đất, cải tạo đất trồng.


Làm thế nào để chọn đúng sản phẩm Supe lân Lâm Thao cho cây trồng của bạn? 
 

Sản phẩm Supe lân Lâm Thao
                         Dinh Dưỡng
 

Lân hữu hiệu

P2O5hh

Axit tự do

(% khối lượng quy về P2O5td)

Cadimi (Cd)

Lưu huỳnh (S)

Độ ẩm (H2O)

16%

4%

 12 mg/kg

 10%

12

Và một số chất dinh dưỡng vi lượng: Ca, Mg, Si, Zn, Mn,… 


Supe lân hàm lượng cao Lâm Thao  

 

Lân hữu hiệu

P2O5hh

Axit tự do

(% khối lượng quy về P2O5td)

Cadimi (Cd)

Lưu huỳnh (S)

Độ ẩm (H2O)

17%

4%

 12 mg/kg

 10%

12

Và một số chất dinh dưỡng vi lượng: Ca, Mg, Si, Zn, Mn,… 

 
 

Lân hữu hiệu

P2O5hh

Lân tan trong nước

P2O5ht

Lưu huỳnh (S)

 

Axit tự do

(% khối lượng quy về P2O5td)

 

Basillus spp  Cadimi (Cd) Lưu huỳnh (S) Độ ẩm (H2O)
16% 10% 10% 4% 4,8*105 CFU/g 12 mg/kg  10% 12

Và một số chất dinh dưỡng vi lượng: Ca, Mg, Si, Zn, Mn,…

Ðược sản xuất từ các nguồn nguyên liệu sạch. Quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 (được chứng nhận bởi Tập đoàn TUV NORD Ðức) và Phòng thí nghiệm hợp chuẩn VILAS số hiệu 134 – được cấp chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Phân bón Supe lân Lâm Thao thực sự là một sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, được bà con tin dùng trong suốt nhiều thập kỷ qua.