Hướng dẫn trồng dưa - tận dụng tối đa lượng phân bón cho dưa

Khuyến nghị

Trồng dưa bằng phân bón Lâm Thao Đọc thêm

Nghiên cứu

Năng suất nước và chất dinh dưỡng trong cây dưa bằng cách bón phân dưới hệ thống tưới nhỏ giọt dưới bề mặt và phủ lớp phủ trên các loại đất tương phản Đọc thêm
Ảnh hưởng của dinh dưỡng đến độ Brix trên cây dưa lưới Đọc thêm

Bài viết